مرتضی زنده دل خیبری

مرتضی زنده دل خیبری،

استاد
  • رئیس بخش فیزیولوژی
  • استاد مشاور انجمن علمی رفتارشناسی
  • عضو کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی در وزارت علوم
  • معاون علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صندوق حمایت از پژوهشگران
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 61117186
Scopus
  • 577 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.