اعضای هیات علمی

سیامک یاسمی

سیامک یاسمی،

استاد
  • مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل
  • عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی
  • رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 1376 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2588 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

طرح های کاربردی