سیامک یاسمی

سیامک یاسمی،

استاد
  • مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل
  • عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی
  • رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 1376 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2588 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

  • رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1393←…
  • عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی 1393←…
  • مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کپنهاگ ، ریاضی

1371 ← 1373

M.S ، دانشگاه شهید باهنر ، ریاضی

1364 ← 1367

کارشناسی ، شهید بهشتی ، ریاضی

1356 ← 1364

فعالیت های علمی