وحید توکلی

وحید توکلی،

دانشیار
  • عضویت مدعو شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم پایه
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 464 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 612 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.