وحید توکلی

وحید توکلی،

دانشیار
 • عضویت مدعو شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم پایه
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
Scopus
 • 547 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
 • 815 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

پروفایل

 • عضویت مدعو شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم پایه 1398←1400
 • مدیر بخش سافت‌راک 1396←1398
 • مدیر بخش سافت‌راک 1394←1396
 • نماینده دانشکده زمین‌شناسی در کتابخانه 1393←1395
 • عضویت در شورای آموزشی 1393←1394
 • مدیر بخش سافت‌راک 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، زمین‌شناسی-نفت

1384 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زمین‌شناسی- رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زمین‌شناسی

1377 ← 1381

فعالیت های علمی