جواد رکابی شعرباف

جواد رکابی شعرباف،

استادیار
  • مدیر کمیته استان های انجمن ایرانی مطالعات جهان
  • حضوردر کارگروه صلاحیت علمی گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای شمالی
  • مدیریت و راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلندمدت ایرانشناسی
  • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
  • نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات جهان
  • کمیته آموزش دانشکده مطالعات جهان
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : 02188015071
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.