جواد رکابی شعرباف

جواد رکابی شعرباف

مرتبه علمی : استادیار
  • مدیر کمیته استان های انجمن ایرانی مطالعات جهان
  • حضوردر کارگروه صلاحیت علمی گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای شمالی
  • مدیریت و راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلندمدت ایرانشناسی
  • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
  • نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات جهان
  • کمیته آموزش دانشکده مطالعات جهان
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : 02188015071
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ جنوب آفریقا 6511211 2 02 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1402
دیپلماسی عمومی اسرائیل 6512006 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
تاریخ معاصر خاورمیانه 6509156 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1402
روش تحقیق 6512001 3 02 | هرهفته (13:30 - 14:30) - ترم اول 1402
روش تحقیق 6512026 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
روش تحقیق 6511214 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
روش تحقیق 6511214 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
روش تحقیق 6509051 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
روش تحقیق 6509101 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
اقتصاد جنوب آفریقا 6511210 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
مبانی نظری صهیونیسم 6509158 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
روابط جمهوری اسلامی ایران و فلسطین 6509168 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
سمینار 1585020 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
سمینار 6512011 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
سمینار 6509071 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
سمینار 6509166 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
سمینار مسایل سیاسی - اجتماعی معاصر در ترکیه 6512028 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
روش تحقیق 1585010 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1401
دیپلماسی عمومی اسرائیل 6512006 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
روش تحقیق 6512001 3 01 | هرهفته (13:30 - 14:30) - ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4