علیرضا صدرا

علیرضا صدرا،(مرحوم)

دانشیار
 • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
 • مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
 • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت
 • عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
 • معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
 • عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
 • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در شورای عالی سیاستگذاری طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
 • عضویت در شورای علمی طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
 • مدیر و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی علوم سیاسی دفاع مقدس
 • عضو گروه تخصصی علوم سیاسی در شورای تحول
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات و معارف اسلامی
 • عضو کارگروه تخصصی نظام سیاسی قرآنی
 • ریاست اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،
 • عضو شورای علمی گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
Google Scholar
 • 440 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.