سجاد قرقانی

سجاد قرقانی،

استادیار
  • مدیر گروه بیوانفورماتیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02188993950
Scopus
  • 836 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷
Google Scholar
  • 1005 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.