سجاد قرقانی

سجاد قرقانی،

استادیار
  • مدیر گروه بیوانفورماتیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02188993950
اتاق : -
Scopus
  • 718 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 852 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی