سجاد قرقانی

سجاد قرقانی،

استادیار
  • مدیر گروه بیوانفورماتیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02188993950
Scopus
  • 801 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 955 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی