سجاد قرقانی

سجاد قرقانی،

استادیار
  • مدیر گروه بیوانفورماتیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02188993950
Scopus
  • 836 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷
Google Scholar
  • 1005 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه