بی بی راضیه یزدان پرست

بی بی راضیه یزدان پرست

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر گروه بیوشیمی
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
Scopus
  • 3624 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

طرح های کاربردی