بی بی راضیه یزدان پرست

بی بی راضیه یزدان پرست،

استاد
  • مدیر گروه بیوشیمی
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
Scopus
  • 3471 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

طرح های کاربردی