بی بی راضیه یزدان پرست

بی بی راضیه یزدان پرست

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر گروه بیوشیمی
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
Scopus
  • 3571 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیسم عمل آنزیم ها 6401144 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
کنترل متابولیسم 6401170 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
طیف سنجی جرمی در پزشکی 6402014 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
شیمی دارویی: مواد تاثیر گذار بر DNA 6402011 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
مکانیسم عمل آنزیم ها 6401144 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
کنترل متابولیسم 6401170 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
متابولیسم 6107051 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
طیف سنجی جرمی در پزشکی 6402014 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
شیمی دارویی: مواد تاثیر گذار بر DNA 6402011 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
زیست شناسی سلولی و مولکولی 6401068 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مکانیسم عمل آنزیم ها 6401144 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
کنترل متابولیسم 6401170 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
متابولیسم 6107051 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 13 نتیجه
از 1