بی بی راضیه یزدان پرست

بی بی راضیه یزدان پرست،

استاد
  • مدیر گروه بیوشیمی
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
Scopus
  • 3375 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • مدیر گروه بیوشیمی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پوردو ، شیمی داروئی

1358 ← 1365

کلمات کلیدی