بی بی راضیه یزدان پرست

بی بی راضیه یزدان پرست

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر گروه بیوشیمی
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
Scopus
  • 3571 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.