رامک یحیی رعیت

رامک یحیی رعیت،

استادیار
  • فعالیت در کمیته فناوری نانو در سازمان دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Scopus
  • 129 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.