رامک یحیی رعیت

رامک یحیی رعیت،

استادیار
  • فعالیت در کمیته فناوری نانو در سازمان دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Scopus
  • 134 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

طرح های کاربردی