رامک یحیی رعیت

رامک یحیی رعیت،

استادیار
  • فعالیت در کمیته فناوری نانو در سازمان دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Scopus
  • 127 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویان 1398←1399
  • عضویت در کمیته تخصصی میکروبیولوژی اداره کل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت 1398←1399
  • فعالیت در کمیته فناوری نانو در سازمان دامپزشکی 1396←…
  • استاد مشاور آموزشی دانشجویان ورودی 95 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، قارچ شناسی

1381 ← 1387

دکتری عمومی ، تهران ، دامپزشکی

1372 ← 1378

فعالیت های علمی