رضا رجبی

رضا رجبی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 167 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۹
Google Scholar
  • 1058 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.