رضا رجبی

رضا رجبی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 177 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 1158 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.