رامتین خسروی

رامتین خسروی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
Scopus
  • 356 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 654 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

نام نوع تلفن آدرس  
تصدیق کیفیت نرم افزارهای مبتنی بر وب پژوهشی صدیق-کیفیت-نرم-افزارهای-مبتنی-بر-وب
روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها پژوهشی 61119706 ساختمان جدید، 501 روش-های-صوری-و-درستی-سنجی-سیستم-ها
معماری نرم افزار پژوهشی معماری-نرم-افزار