رامتین خسروی

رامتین خسروی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
Scopus
  • 343 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 654 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

… ←

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

… ←

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

… ←

کلمات کلیدی