دانشجویان دکتری

حامد پوررستمی

حامد پوررستمی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166439
Google Scholar
  • 10 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

طرح های کاربردی