حامد پوررستمی

حامد پوررستمی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166439
Google Scholar
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طرح های کاربردی