دانشجویان دکتری

حامد پوررستمی

حامد پوررستمی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166439
Google Scholar
  • 10 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ تمدن اسلامی(با تاکید بر نقش شعیان) 2203250 2 69 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
زبان انگلیسی تخصصی 1 2205385 2 66 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
زبان انگلیسی تخصصی 1 2205385 2 57 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
نقد مکاتب و مذاهب تفسیری 2205933 2 50 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
زبان انگلیسی تخصصی 1 2205385 2 69 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
زبان انگلیسی تخصصی 2 2205386 2 66 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسلامی 2205800 2 57 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسلامی 2205800 2 15 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
نقد مکاتب و مذاهب تفسیری 2205933 2 50 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/15 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
زبان انگلیسی تخصصی 1 2205385 2 57 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
زبان انگلیسی تخصصی 1 2205385 2 66 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1399/04/14 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
زبان انگلیسی تخصصی 2 2205386 2 57 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسلامی 2205800 2 57 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 17 نتیجه
از 1