حامد پوررستمی

حامد پوررستمی،

دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166439
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ تمدن اسلامی(با تاکید بر نقش شعیان) 2203250 2 69 هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1401
زبان انگلیسی تخصصی 2 2205386 2 66 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
زبان انگلیسی تخصصی 2 2205386 2 57 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسلامی 2205800 2 57 هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1401
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 05 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
تاریخ تمدن اسلامی(با تاکید بر نقش شعیان) 2203250 2 69 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
زبان انگلیسی تخصصی 1 2205385 2 66 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
زبان انگلیسی تخصصی 1 2205385 2 57 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نقد مکاتب و مذاهب تفسیری 2205933 2 50 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
زبان انگلیسی تخصصی 1 2205385 2 69 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
زبان انگلیسی تخصصی 2 2205386 2 66 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسلامی 2205800 2 57 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسلامی 2205800 2 15 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
نقد مکاتب و مذاهب تفسیری 2205933 2 50 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/15 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
زبان انگلیسی تخصصی 1 2205385 2 57 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2