حامد پوررستمی

حامد پوررستمی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166439
Google Scholar
  • 15 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جمعیت شناسی شیعیان جهان 2203251 2 69 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
زبان انگلیسی تخصصی 2203521 2 57 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
زبان انگلیسی تخصصی 2203508 2 57 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
نقد مکاتب و مذاهب تفسیری 2205933 2 50 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
معارف قرآن و نهج الباغه (خداشناسی،راه و راهنماشناسی،انسان شناسی) 2203511 2 57 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
منابع تفکر شیعی 2203507 2 69 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
زبان انگلیسی تخصصی 2203508 2 57 هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم دوم 1401
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 04 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم دوم 1401
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 03 هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم دوم 1401
تاریخ تمدن اسلامی(با تاکید بر نقش شعیان) 2203250 2 69 هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1401
زبان انگلیسی تخصصی 2 2205386 2 57 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
زبان انگلیسی تخصصی 2 2205386 2 66 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
شیعه و اندیشه تقریب مذاهب اسلامی 2205800 2 57 هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم اول 1401
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 05 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1120016 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
تاریخ تمدن اسلامی(با تاکید بر نقش شعیان) 2203250 2 69 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
زبان انگلیسی تخصصی 1 2205385 2 57 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2