حامد پوررستمی

حامد پوررستمی،

دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166439
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، اصول الدین قم ، علوم قرآن و حدیث

1386 ← 1389

M.S ، پیام نور ، علوم و معارف نهج البلاغه

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مهندسی مواد

1377 ← 1382

کلمات کلیدی