پیروز حناچی

پیروز حناچی،

استاد
دانشکدگان هنر های زیبا / دانشکده معماری
مرمت‌ | معماری
اتاق : 303
Scopus
  • 67 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

طرح های کاربردی