شاهین حیدری

شاهین حیدری،

استاد
 • سرپرست دفتر شاهد و ایثارگر پردیس هنرهای زیبا
 • معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا
 • کمیته راهبردی کانون های دانشجویی دانشگاه
 • شورای تدوین و ترویج الگوی معماری اسلامی- ایرانی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • مسئول و عضو کمیته بازنگری دروس رشته انرژی در مقطع کارشناسی ارشد
 • عضو هیأت علمی وابسته دانشکده فنی و معماری پردیس
 • رئیس دانشکده معماری- دانشگاه تهران
 • عضو کار گروه هنر و معماری کمسیون نشریات وزارت عتف
 • عضو کمیته فنی و کیفی ناظر بر طراحی و اجرای ساختمان ها
 • رییس پردیس هنرهای زیبا
 • عضو گروه های تخصصی هنر/معماری و شهرسازی هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
 • عضو شورای سیاستگذاری دومین همایش بین المللی مدیریت استعداد در هزاره سوم
 • عضو کمیته داوران هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور
 • عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه
 • عضئ هیات مدیره سازمان مشاور در شهرداری تهران
 • نماینده تام الاختیار وزارت عتف در شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان و شاعران
 • عضو شورای علمی و رییس گروه علمی مطالعات هنر و زیبایی شناسی جشنواره بین المللی فارابی
دانشکدگان هنر های زیبا / دانشکده معماری
تکنولوژی | معماری
اتاق : 303
Scopus
 • 596 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
 • 1650 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای علمی و رییس گروه علمی مطالعات هنر و زیبایی شناسی جشنواره بین المللی فارابی 1397←…
 • نماینده تام الاختیار وزارت عتف در شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان و شاعران 1396←…
 • عضئ هیات مدیره سازمان مشاور در شهرداری تهران 1396←…
 • عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه 1395←…
 • عضو کمیته داوران هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 1395←…
 • عضو شورای سیاستگذاری دومین همایش بین المللی مدیریت استعداد در هزاره سوم 1395←…
 • عضو گروه های تخصصی هنر/معماری و شهرسازی هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی 1395←…
 • رییس پردیس هنرهای زیبا 1395←…
 • عضو کمیته فنی و کیفی ناظر بر طراحی و اجرای ساختمان ها 1394←…
 • عضو کار گروه هنر و معماری کمسیون نشریات وزارت عتف 1394←…
 • عضو هیأت علمی وابسته دانشکده فنی و معماری پردیس 1392←…
 • مسئول و عضو کمیته بازنگری دروس رشته انرژی در مقطع کارشناسی ارشد 1390←…
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1390←…
 • شورای تدوین و ترویج الگوی معماری اسلامی- ایرانی 1390←…
 • کمیته راهبردی کانون های دانشجویی دانشگاه 1390←…
 • عضو هیات امنای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1388←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، هالام ، معماری - انرژی

1378 ← 1379

Ph.D ، شفیلد ، معماری-انرژی

1376 ← 1378

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، معماری

1363 ← 1370

کلمات کلیدی