پیروز حناچی

پیروز حناچی،

استاد
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
مرمت‌ | معماری
شماره تماس : -
اتاق : 303

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، معماری-مرمت مرمت شهری

1372 ← 1378

کارشناسی ارشد ، تهران ، معماری

1363 ← 1371

فعالیت های علمی