پیروز حناچی

پیروز حناچی،

استاد
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
مرمت‌ | معماری
اتاق : 303
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، معماری-مرمت مرمت شهری

1372 ← 1378

کارشناسی ارشد ، تهران ، معماری

1363 ← 1371

فعالیت های علمی