نادر نقشینه

نادر نقشینه،

دانشیار
  • مشاور بین الملل
  • مشاور امور بین الملل
  • معاون اجرایی
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 34 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 201 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

پروفایل

  • معاون اجرایی 1392←…
  • مشاور امور بین الملل 1392←…
  • مشاور بین الملل 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، کتابداری واطلاع رسانی

1380 ← 1386

کارشناسی ارشد ، آزاد اسلامی-شمال ، کتابداذی و اطلاع رسانی

1374 ←

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1358 ← 1366

فعالیت های علمی