سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 2248804
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 6517 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 7201 ارجاعات
  • 50 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.