محسن فرخوی

محسن فرخوی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور
شماره تماس : 61117104
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها