محسن فرخوی

محسن فرخوی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور
شماره تماس : 61117104
Scopus
  • 76 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.