وحید ماجد

وحید ماجد،

استادیار
  • سرپرست گروه پژوهشی مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی
  • عضو کارگروه اقتصادی هیأت ملی سیلاب
  • دبیر کارگروه اقتصادیِ‌ هیأت ملی سیلاب
دانشکده اقتصاد
اقتصاد بین رشته ای
شماره تماس : 61118089
Scopus
  • 12 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 56 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.