وحید ماجد

وحید ماجد،

استادیار
  • سرپرست گروه پژوهشی مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی
  • عضو کارگروه اقتصادی هیأت ملی سیلاب
  • دبیر کارگروه اقتصادیِ‌ هیأت ملی سیلاب
دانشکده اقتصاد
اقتصاد بین رشته ای
شماره تماس : 61118089
Scopus
  • 12 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 56 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.