محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد،

دانشیار
  • ، عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • ، داور بین المللی صندوق حمایت از فناوران سوییس
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084307
اتاق : 1-416
Scopus
  • 1268 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 1436 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.