کاظم فولادی قلعه

کاظم فولادی قلعه،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی / پردیس فارابی
Scopus
  • 161 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 221 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
علوم شناختی 2207338 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/03 (08:00 - 09:30) ترم اول 1400
کارآموزی 2207080 1 01 نامشخص نامشخص 3993
مباحث ویژه 2 در هوش مصنوعی 2207347 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 2207069 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1400/04/12 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
کارآموزی 2207080 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
سمینار 2207223 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
شبکه های عصبی 2207148 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
کارآموزی 2207080 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
سیگنال ها و سیستم ها 2207066 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
کارآموزی 2207080 1 01 نامشخص نامشخص 3983
کارآموزی 2207080 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سیگنال ها و سیستم ها 2207066 3 01 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 2207073 1 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1398/10/27 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
ریاضیات مهندسی 2207051 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2207159 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2207159 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
کارآموزی 2207080 1 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 2207080 1 01 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 2207073 1 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1398/03/30 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
کارآموزی 2207080 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2