کاظم فولادی قلعه

کاظم فولادی قلعه،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی / پردیس فارابی
Scopus
  • 151 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 220 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیک

1385 ← 1392

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیک

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه یزد ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

فعالیت های علمی