کاظم فولادی قلعه

کاظم فولادی قلعه،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی
Scopus
  • 133 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 203 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیک

1385 ← 1392

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیک

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه یزد ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

فعالیت های علمی