مسعود کیماسی

مسعود کیماسی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت MBA
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 125 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها