مسعود کیماسی

مسعود کیماسی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت MBA
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 126 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیقات بازاریابی پیشرفته 4303112 3 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدیریت تبلیغات 4315002 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مدیریت استراتژیک بازاریابی 4303364 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مدیریت تبلیغات و برند 4303239 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحقیقات بازاریابی پیشرفته 4303112 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت تبلیغات 4315002 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدیریت استراتژیک بازاریابی 4303364 2 10 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدیریت تبلیغات و برند 4303239 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پروژه پایانی 4310092 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
استراتژی بازاریابی 4310240 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مدیریت استراتژیک بازاریابی 4303364 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 4303235 2 10 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مدیریت تبلیغات 4303378 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تبلیغات 4310147 3 01 نامشخص 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پروژه پایانی 4310092 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت استراتژیک بازاریابی 4303364 2 10 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مدیریت تبلیغات و برند 4303239 2 11 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت تبلیغات و برند 4303239 2 01 هرهفته جمعه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحقیقات بازاریابی 4310038 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت استراتژیک بازاریابی 4303364 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2