حمیدرضا یزدانی

حمیدرضا یزدانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کمیته بازمهندسی ساختار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Scopus
  • 224 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1194 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

افتخارات