حمیدرضا یزدانی

حمیدرضا یزدانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کمیته بازمهندسی ساختار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Scopus
  • 241 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1219 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

طرح های کاربردی