امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی،

دانشیار
 • سرپرست مرکز RS GIS
 • رئیس بخش پزوهشی علوم زمین
 • مسئول انفورماتیک
 • دانشگاه سبز(Green University )
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده محیط زیست
 • آشنائی با سامانه هوش سازمانی-ویژه مدیران اداری و مالی-طرح و برنامه-بین الملل-فناوری اطلاعات
 • انتقال تجربه-نشست اول
 • انتقال تجربه-نشست دوم
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113154
Scopus
 • 283 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 1263 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.