امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی،

دانشیار
 • سرپرست مرکز RS GIS
 • رئیس بخش پزوهشی علوم زمین
 • مسئول انفورماتیک
 • معاون اداری مالی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113154
Scopus
 • 188 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷
Google Scholar
 • 1216 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

 • معاون اداری مالی 1397←…
 • مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست 1393←1396
 • مسئول انفورماتیک 1389←…
 • رئیس بخش پزوهشی علوم زمین 1388←…
 • سرپرست مرکز RS GIS 1387←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تکنولوژی رویال ، عمران و معماری- سیستمهای اطلاعات محیط زیست و منابع طبیعی

… ←

کارشناسی ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مهندسی خاکشناسی

… ←

دکتری ، تکنولوژی رویال ، عمران و معماری- سیستمهای اطلاعات محیط زیست و منابع طبیعی

1383 ←

فعالیت های علمی