امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی،

دانشیار
 • سرپرست مرکز RS GIS
 • رئیس بخش پزوهشی علوم زمین
 • مسئول انفورماتیک
 • دانشگاه سبز(Green University )
 • آشنائی با سامانه هوش سازمانی-ویژه مدیران اداری و مالی-طرح و برنامه-بین الملل-فناوری اطلاعات
 • انتقال تجربه-نشست اول
 • انتقال تجربه-نشست دوم
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113154
Scopus
 • 308 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 1307 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • انتقال تجربه-نشست دوم 1399←…
 • انتقال تجربه-نشست اول 1399←…
 • آشنائی با سامانه هوش سازمانی-ویژه مدیران اداری و مالی-طرح و برنامه-بین الملل-فناوری اطلاعات 1399←…
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده محیط زیست 1398←1400
 • دانشگاه سبز(Green University ) 1397←…
 • معاونت اجرایی فرهنگی دانشکده محیط زیست دانشکدگان فنی 1397←1400
 • آشنایی با فرآیند اجرا و ایجاد رشته، تدوین و بازنگری برنامه درسی 2 1395←1395
 • آشنایی با فرآیند اجرا و ایجاد رشته، تدوین و بازنگری برنامه درسی 1 1394←1394
 • مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست 1393←1396
 • مسئول انفورماتیک 1389←…
 • رئیس بخش پزوهشی علوم زمین 1388←…
 • سرپرست مرکز RS GIS 1387←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تکنولوژی رویال ، عمران و معماری- سیستمهای اطلاعات محیط زیست و منابع طبیعی

… ←

B.S ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مهندسی خاکشناسی

… ←

Ph.D ، تکنولوژی رویال ، عمران و معماری- سیستمهای اطلاعات محیط زیست و منابع طبیعی

1383 ←

فعالیت های علمی