ابراهیم گرجی بندپی

ابراهیم گرجی بندپی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118061
Google Scholar
  • 47 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه امریکن ، اقتصاد

1358 ← 1364

M.S ، دانشگاه آمریکن ، اقتصاد

1355 ← 1358

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری

1348 ← 1352

فعالیت های علمی