فاطمه بناء کاشانی

فاطمه بناء کاشانی،

استادیار
  • ، استاد راهنمای دانشجویان ورودی 96
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
Scopus
  • 102 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.