فاطمه بناء کاشانی

فاطمه بناء کاشانی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
Scopus
  • 118 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.