فاطمه بناء کاشانی

فاطمه بناء کاشانی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
اتاق : -
Scopus
  • 115 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی 7303391 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نحوه عمل و کاربرد علف کش ها 7303222 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآموزی 7303153 2 04 نامشخص نامشخص 3983
تنوع زیستی و مدیریت ذخایر ژنتیکی 7303623 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تغییر اقلیم و تولید گیاهی 7303493 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت تلفیقی علف های هرز 7303629 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی 7303391 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت علف های هرز 7303126 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نحوه عمل و کاربرد علف کش ها 7303222 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 7303153 2 05 نامشخص نامشخص 3973
تنوع زیستی و مدیریت ذخایر ژنتیکی 7303623 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تغییر اقلیم و تولید گیاهی 7303493 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت تلفیقی علف های هرز 7303629 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تولید گیاهان دارویی پیشرفته 7303622 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1