عباس منوریان

عباس منوریان،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 52 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 93 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت استراتژیک پیشرفته 4302207 2 02 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مدیریت تحول و توسعه سازمانی 4306509 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مدیریت تحول سازمانی 4302184 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
طراحی سازمان متناسب با عصر اطلاعات 4316113 2 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی 4306409 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدلها و مبانی نظریه مدیریت تطبیقی 4302237 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی 4306409 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت تحول سازمانی 4302184 3 01 هرهفته یک شنبه (14:15 - 15:45) | هرهفته سه شنبه (14:15 - 15:45) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت تحول سازمانی 4302311 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مدیریت تحول سازمانی 4302311 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
فراگرد خط مشی گذاری و تصمیم گیری 4302292 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت تحول و توسعه سازمانی 4306509 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی 4306409 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی 4302296 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 4302229 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
خط مشی گذاری و تحلیل سیاست های دولت 4306405 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
خط مشی گذاری و تحلیل سیاست های دولت 4306405 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نظریه های مدیریت پیشرفته 4305060 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
تئوری های مدیریت پیشرفته 4316107 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
مدیریت استراتژیک پیشرفته 4302207 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2