عباس منوریان

عباس منوریان،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 52 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 75 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، شیراز ، اقتصاد

1394 ← 1370

کارشناسی ارشد ، آدلاید ، مدیریت کسب و کار

1372 ← 1374

فعالیت های علمی