عباس منوریان

عباس منوریان،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 52 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 93 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.