عبدالمجید لیاقت

عبدالمجید لیاقت

مرتبه علمی : استاد
  • عضو کمیته فضای سبز و زیباسازی پردیس
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 1472 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • 3245 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

افتخارات